معرفی

مشخصات فردی

آوید رضوی نعمت‌الهی

نام - نام خانوادگی : آوید   رضوی نعمت‌الهی

پست الکترونیکی : avidrazavi@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم زراعی - گرایش گیاه‌پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حشره‌شناسی پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم‌پزشکی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 10 سال
 • سرپرست آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 1 سال
 • رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 5 سال
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 10 سال
 • رئیس شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 4 سال
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 6 سال
 • عضو کمیته‌ی منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 4 سال
 • عضو علی‌البدل کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 1.5 سال
 • عضو اصلی هیأت انتظامی بدوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 2 سال
 • عضو شورای تخصصی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 1 سال
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 2 سال
 • عضو کمیته تخصصی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت 8 سال


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 27

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369-11-01

آوید رضوی نعمت الهی
آوید رضوی نعمت‌الهی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^